BİZ KİMİZ

  Çalışma hayatları boyunca farklı bölgelerde kazı çalışmalarında bulunan Nihal Temuçin-Czichon ve Ben Claasz Coockson bu Köyevi Projesi fikrini 2007-2011 yılları arasında bulundukları Oymaağaç Höyük/Nerik kazısında (Prof.Dr.Rainer Czichon Başkanlığında) oluşturdular. Midas Han Projesinin ortaya çıkışında, Ben Claasz Coockson'un Frigya bölgesinde yaptığı yürüyüşler sırasında farkettiği bu bölgedeki konaklama ihtiyacı önemli rol oynamıştır.


Ben CLAASZ COOCKSON

   Ben Claasz Coockson Hollanda ordusundaki görevinden ayrıldıktan sonra asıl mesleği olan arkeoloji kariyerine başladı. 1990-1995 yılları arasında Ankara'da İngiliz Arkeoloji Enstitüsünde, 1997-2011 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Türkiye ve Suriye'de çok sayıda kazıya katıldı. Arkeoloji alanındaki birikimlerini "Arkeolojideki Çizim ve Fotoğrafçılık" ve "Living in Mud" adlı kitaplarında topladı. Arkeolojinin yanısıra uzun mesafeli doğa yürüyüşleri gerçekleştirdi. Bunlardan bazıları; "The West Highland Way" İskoçya'da 154 km (1984), "The Pennine Way" İngiltere ve İskoçya'da 412 km (1985), Kuzey İngiltere'de 177 km "Cleveland Way" (1988), 1985-1990 yılları arasında Beçika'da "Survival Haftasonları" düzenledi. Türkiye'de yaşamaya başladığı 1990 yılından sonra da benzer etkinliklere devam etti. 2004 yılında bir grup öğrencisiyle Karadeniz'den Akdeniz'e 28 günde toplam 547 km yürüdü. 2005 ve 2006'da Kapadokya ve Frigya bölgesinde iki haftalık yürüyüşler yaptı. 2007 yılında Hattusas-Kerkenes arasında 75 km yürüdü. Son yıllarda özellikle Frigya Bölgesi'nde yoğunlaştı.
   
   2011 yılında Türk Vatandaşı oldu. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Nihal TEMUÇİN-CZİCHON

   Nihal Temuçin-Czichon 1985 yıllında İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden mezun oldu. Karadeniz ve Doğu-Anadoludakı kazılara katıldı. Daha sonra Turizm sektörüne geçti. 13 yıl süreyle İstanbulda tur operatörü olarak çalıştı
2000 yılında bir Alman arkeologla evlendikten sonra tekrar arkeolojiye döndü.
Öğrenciliği süresince çalıştığı köylerden ,  yaptığı yurtiçi ve yurt dışı seyahatlerden esinlenerek böyle bir projeyi gerçekleştirmek istedi. bu amaçla  2012 yılında  Eskişehire taşındı.

 Üniversite yıllarından dostları (Frigya bölgesinde uzun yıllar araştırmalar yapan) Prof. Dr. Taciser Tüfekci-Sivas ve Prof. Dr. Hakan Sivas’ın tavsiye ettikleri Eskişehir İli Seyitgazi İlçesi Çukurca Köyünde avlulu bir köy evi satın aldı